Är ni i behov av en OVK besiktning?

En OVK besiktning är något som ska göras var tredje eller var sjätte år, beroende på vad det är för byggnad. OVK-besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och det är en kontroll som måste göras med regelbundna intervaller. Den som är ansvarig för att denna kontroll görs är den som äger fastigheten. Är det en besiktning bostadsrätt som ska göras, så är det oftast föreningen som är ansvarig för att en OVK besiktning ska göras. 

Dock är det så att om du har gjort en ändring eller någon form av renovering i din bostadsrätt som påverkar ventilationen, så är det ditt ansvar. Tänk även på att du ansvarar för att en besiktningsman kontrollerar och ger dig ett intyg på att ändringen eller renoveringen har utförts på ett korrekt sätt så att det blir godkänt vid nästa OVK besiktning.

Se till att din obligatoriska ventilationskontroll blir godkänd

Det är inte fel att du ser till att din ventilation och din luftmiljö är bra så att din OVK besiktning blir godkänd varje gång. Det kan du göra genom att se till att ventilationen får en regelbunden service. Inför en besiktning bostadsrätt ska du om du gjort ändringar anmäla detta. 

Andra bra sätt att se till att du har ett ventilationssystem i bra skick är att göra egenkontroller. Du kan själv se över din ventilation med regelbundna intervaller, så att du ser att allt fungerar som det ska. En sak att tänka på är att känna efter hur luftkvaliteten är, och mät den!