Fastighetsservice för nöjda boende

Oavsett om man bor i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt så har man vissa krav som man kan ställa på att saker och ting sköts på ett korrekt sätt. Det här handlar om detaljer som sker utanför sin egen lägenhet och som man betalar hyra för att det ska tas om hand – här kan det handla om gräsklippning, snöskottning, skötsel av tak, gemensamma utrymmen, reparationer och exempelvis låsservice.

Man förväntar sig – kort sagt – att fastighetsskötsel är någonting som tas om hand och där styrelsen som man gemensamt röstat fram löser detta på bästa sätt. Om man här tar en vanlig bostadsrättsförening i Stockholm som exempel på hur detta kan te sig och se ut så säger vi här att du är en del av denna styrelse och att det ligger på din lott att hitta ett företag för fastighetsservice av föreningens fastigheter, tomter och övriga grönområden på er mark.

Hur ska du då gå tillväga och vad ska du tänka på? Jo, här handlar det om en ganska svårlöst detalj som är ett dilemma även i andra frågor – nämligen att för så lite pengar som möjligt få så mycket- och så bra service som möjligt. Då du i det här fallet ansvarar för andra pengar än dina egna – dina grannars och övriga medlemmars – så blir detta än mer avgörande och om man dessutom har i åtanke att en bostadsrättsförening inte har obegränsat med pengar att röra sig med så blir det ännu lite svårare.

Hitta rätt fastighetsservice i Stockholm

Ett bra tips gällande att hitta rätt företag för fastighetsservice i Stockholm är att man kollar upp storleken på sin egen förening och därefter försöker hitta en gemensam nämnare – det vill säga; en som är ungefär lika stor. Det man gör härnäst är att man ringer till en styrelsemedlem i en av de föreningar man hittat och hör sig för om hur de upplever sin fastighetsservice, hur mycket de betalar för denna samt naturligtvis vilket företag de valt.

På så sätt kan man få en bra bild över hur mycket andra bostadsrättsföreningar i Stockholm som är av samma storlek betalar för sin fastighetsservice. En annan sak som verkligen kan komma att påverka är om ni slutligen hittat ett företag för er fastighetsservice och denna upptäcker att ni har något allvarlig brist som måste åtgärdas – säg här att taket sviktar på en fastighet och måste bytas ut. Detta kommer även det att ställa till det och resultera i att detta takbyte finansieras genom en hyreshöjning – något som av hävd naturligtvis drar på sig missnöje.

Svårt som styrelsemedlem

Ser man allt detta så är det svårt att vara en styrelsemedlem i en bostadsrättsförening då man aldrig riktig gör rätt; man kan ordna med bra fastighetsservice men då medlemmarna förväntar sig detta så kommer du knappast att mötas av mer än en liten applåd vid årsmötet.

Med detta sagt så ska man kanske som en vanlig medlem i en bostadsrättsförening visa större uppskattning för det stora jobb som en styrelse egentligen lägger ner för att få allting att gå ihop och detta oavsett om man är bosatt i Stockholm eller i någon annan stad i Sverige.

Källa: fastighetsservicestockholm.se