Hem

Att köpa en bostad är den största affären många gör i livet. Att sälja en bostad kan å sin sida vara det som gör den största, ekonomiska skillnaden och som gör att man kan avancera vidare till exempelvis en större bostad. Det finns därför två starka viljor i varje bostadsaffär.

Kan båda parter vara nöjda? Det är vår övertygelse! På den här sidan ska vi gå igenom allt som har med bostadsköp- och försäljningar att göra. Du ska få kunskap om allt från val av mäklare vidare till vilka renoveringar som kan öka värdet på din bostad. Välkommen!


Mäklare

En mäklare erbjuder en ovärderlig hjälp i samband med bostadsaffärer. Det är mäklaren som värderar bostaden och som sköter allt som har med försäljningen att göra – annonsering i olika kanaler, skapande av prospekt, visningar och utformande av exempelvis köpeavtal.

En mäklare borgar för att du som säljare ska få så bra betalt som möjligt – och samtidigt för att köparen av bostaden inte ska bli lurad. Mäklaren är länken mellan köpare och säljare.

I vissa städer, där priserna är högre, så ser man också en ökad konkurrens mellan mäklare. Det kan löna sig att hålla tungan rätt i munnen och förhandla lite innan man bestämmer sig. En mäklare i Solna arbetar antingen mot fast pris eller mot en provision. Vilket som passar är upp till dig som kund.


Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning är det område som gör att drift och underhåll av olika fastigheter ger rätt kostnader och rätt effektivitet. Som fastighetsägare har man ofta en extern partner som sköter fastighetsförvaltningen och som ser till att värdet bibehålls och att det – genom rätt lösningar gällande exempelvis energi – också kan öka i värde.

Fastighetsförvaltning kan delas in i tre områden: teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och rent administrativ förvaltning. för de allra flesta – stora som små – fastighetsägare så är fastighetsförvaltning i Stockholm, i någon mån, ett måste. Av den enkla anledningen att god sådan sparar pengar och ger en chans att planera för framtida investeringar i fastigheten.


Arkitekt

En arkitekt planerar och ritar byggnader, fastigheter, villor och tillbyggnader på beställning. Det kan antingen handla om större projekt i städer, eller om mindre sådana i privat regi.

Genom att anlita en arkitekt i Stockholm så säkerställer man som beställare att den planerade byggnaden också fullt ut anpassats gentemot de krav, önskemål och behov man har – både vad gäller utformning, estetik och gällande exempelvis material och energival.

En arkitekt tar drömmar, skisser och allmänna tankar och gör verklighet av dessa – alltid till den budget man som beställare har att jobba med. Att anlita en arkitekt ger unika byggnader, villor och landmärken. Det är ofta en kostnad som är värd att ta i samband med att man som privatperson planerar för att bygga sina drömmars hus.


Balkonginglasning

Genom en balkonginglasning så kan man maximera livet på balkongen och förlänga sommaren. Oberoende av vind eller exempelvis regn så kan man ändå sitta ute. Balkongen blir exakt den förlängning av bostaden som många eftersträvar efter att få.

Inte sällan så kan man även, genom exempelvis infravärme, göra balkongen till en plats att använda även vintertid. Om det blir för varmt – under exempelvis en sommardag – så drar man bara glaspartierna åt sidan och njuter av solen som vanligt.

Inglasningen ska alltid ske professionellt och om du bor i en lägenhet så behövs det tillstånd. Ibland även ett bygglov då inglasningen kan strida mot detaljplanen i området. Därför bör man alltid gå ihop flera stycken – gärna hela BRF:en – innan ett beslut fattas om att gå vidare.


Flyttfirma

Rätt flyttfirma ser till att en flytt sker utan problem och inom den tid man som kund har till sitt förfogande. Man kan välja upplägget själv. Vissa väljer att exempelvis låta flyttfirman även ta hand om packningen av allt bohag, men vanligast är att man packar själv och där sedan flyttföretaget ser till att bära och transportera allt.

Numera så kan man även anlita en flyttfirma i Stockholm med hjälp av Rut-avdraget. Det gör en stor skillnad i pris – du kan dra av halva arbetskostnaden – och därför så är det också väldigt troligt att den lösningen kommer att bli vanligare i framtiden.

Rådet är att alltid undersöka flyttfirman innan man skriver avtal. F-skatt är exempelvis ett måste och samma sak gäller för försäkringar. Trygghet är viktigt. Vad händer om olyckan är framme och vem tar ansvaret? Var noggrann!


Bygga hus

Många väljer idag att bygga hus i Stockholm snarare än att köpa ett befintligt sådant. Att bygga hus ger en möjlighet att sätta sig själv i förarsätet och skapa den bostad man alltid drömt om.

Det går att göra antingen genom att man ritar – lämpligen med en arkitekt – huset på egen hand och bygger det med lösvirke eller att man, som är vanligast, att man köper ett nyckelfärdigt hus. Det senare är något som ger en snabbare väg från start till mål, men det kostar också lite mer pengar.

Att bygga ett hus handlar även om mycket administration där man måste tänka på allt från bygglov, olika tillstånd samt hela tiden ha en dialog – via sin KA (kontrollansvarig) – med Byggnadsnämnden där man bor. Det måste man vara beredd på. Att bygga ett hus handlar om mer än att bara snickra och hitta en bra partner för entreprenad.