månadsarkiv: oktober 2021

OVK-besiktning för att få frisk luft

Det är bra för hälsans skull att man kollar upp sin ventilationsanläggning ibland, byter filter och håller luften så ren som möjligt. Lagen föreskriver det i vissa fall, och det kallas OVK.

Obligatorisk ventilationskontroll är det som gäller med jämna mellanrum i flerfamiljshus och kommunala anläggningar som skolor och äldreboenden. Det är certifierade inspektörer som gör kontrollen, och då går man igenom ventilationsanläggningen på ett grundligt sätt och gör rent den. Man rengör fläktrör och kollar upp så att det inte har fastnat några djur eller växtdelar i anläggningen.

Det måste vara rent i rören

Det som händer om det inte är fritt blås i rören är dels att ventilationsanläggningen inte fungerar till hundra procent, men det kan också innebära att det samlas mikrober och smutspartiklar som följer med ut i den luften vi andas. Döda möss eller gamla fågelfjädrar samlar oönskade mikroorganismer och sprider dem genom fläktrören. Därför är det mycket viktigt att man kontrollerar detta med en OVK-besiktning.

Kontakta ett företag som är specialister på OVK-besiktning och be dem komma och se över din ventilationsanläggning. Kanske var det länge sedan det gjordes. I en vanlig villa är det inte längre ett lagkrav på hur lång tid det ska gå mellan inspektionerna, bara OVK är gjord någon gång. Men i praktiken är det något som ingår i fastighetsägarens skyldigheter i alla fall. Det är viktigt för hälsans skull att den luften vi andas in i våra hem inte är sjukdomsframkallande. En certifierad OVK-inspektör gör en professionell kontroll åt dig.