Få ett bättre inomhusklimat

Många lägenheter och hus har i dagsläget sämre inomhusklimat än vad de borde och detta beror ofta enbart på att de boende inte riktigt vet hur de ska kunna påverka detta till det bättre. Miljön inomhus är något som nämligen många personer tar för given som huggen i sten – det vill säga; man tror att luften som man han i inte går att göra någonting något åt. Detta är naturligtvis inte sant; man kan alltid påverka sitt eget klimat och om vi ger några exempel på hur detta är möjligt så kan vi ta ett hus i Stockholm som ligger i söderläge och som således – vid fina somrar – har solen på sig under större delen av ett dygn.

Familjen som äger och bor i detta hus i Stockholm har stora problem med sitt inomhusklimat, något som framförallt syns i att det är för kallt på vintern och på tok för varmt under sommaren. Just under juni, juli och augusti är nämligen huset nämligen nästintill outhärdligt att vistas i och främst då nattetid då det påverkar deras sömn till det negativa. De tips man kan ge här är att först och främst se till att denna familj i så stor grad som möjligt försöker att ha sina persienner neddragna till huset i Stockholm.

Persienner är nämligen det absolut bästa alternativet för att stänga ute solen under heta sommardagar och eftersom detta hus ligger i söderläge så blir det än viktigare. Dock, och detta är en korrekt iakttagelse – persienner i ett neddraget läge är inte speciellt roligt att se på och det ger dessutom ingen som helst chans till att se ut om man väl befinner sig inomhus. Familjen kan således inte spendera tid inomhus och förvänta sig samma kvalitet om man har sina persienner neddragna – detta tips gäller således mest under de timmar på dygnet som familjen i Stockholm är utomhus.

Tips nummer två som man kan ge denna familj är att investera i luftkonditionering – ett alternativ som dras med ett ganska dåligt rykte i Sverige. Detta rykte bör dock tvättas en smula då luftkonditionering i dagsläget skiljer sig vida åt från de modeller som tidigare fanns på marknaden – både sett till pris och till ren kvalitet. Att man dessutom kan reglera sin luftkonditionering på ett bättre sätt och att de nyare modellerna ofta är portabla är ytterligare aspekter att väga in i varför man bör överväga detta. Luftkonditionering och persienner räddar alltså inomhusklimatet till denna familj i Stockholm under sommaren, men hur ser det ut på vintern?

Se över dina fönster

Tipset här är att – eftersom familjen tyckte att huset var för kallt under denna årstid – återvända till fönstren och se över skicket på dessa. Många fönster är nämligen otäta och släpper ut varm luft medan det hela tiden kommer in kall luft utifrån – en ohållbar ekvation som man alltså kan lösa genom att kontakta en glasmästare.
En kombination av dessa tre tips ger garanterat en bättre miljö inomhus – både under sommaren och vintern. Att det dessutom rör sig om relativt små kostnader gör att de flesta har råd att prova dessa. Det går således att påverka klimatet och miljön i sitt eget hem till det bättre.